31.12.13

binnen de tijdhet jaar was bijna om.  ik bestelde een scone met jam & room en zwarte thee.  de stad liep vol mensen.  in de tram was niemand naast de man met de vuile handen gaan zitten.  

ik dronk mijn thee en dacht aan het jaar.  wat ik niet zocht maar vond.  wat ik wilde vergeten maar herinnerde.  wat ik wilde maar wat ik niet deed.  ik dacht aan alles van het kind: wat hij had gezien en gezegd en bedacht.  aan hoe de tuin groeide en kaal werd.  aan het gloeiende brood in de oven.  de boeken die ik las maar niet schreef.  
ik dacht hoe we in zee zwommen en over het strand liepen.

how was that, vroeg de man die de scones had gebakken.
delicious, zei ik.
ik deed de deur open en stapte naar buiten.  ik keek nog even over mijn schouder.  
happy new year, zeiden we.  god bless.